Η φετινή μας ανασκαφή ξεκίνησε

Μετά από λίγες ημέρες της υλικοτεχνικής και γραφειοκρατικής οργάνωσης η φετινή μας ανασκαφή τελικά ξεκίνησε.

Η οδός  (A. Carabia)

Η οδός (A. Carabia)

Σήμερα η ομάδα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με την άφιξη του καθ. κ. Zanini και του Cioschi, μόλις πτυχιούχος. Φέτος η επόπτρια μας είναι η αρχαιολόγος Μαρία Μαυριτσάκη.

Μετά το γενικό καθαρισμό όλης της ανασκαφικής μας περιοχής, η δουλειά μας θα επικεντρωθεί στην σε βάθος έρευνα της περιοχής. Ιδιαίτερα, σήμερα ξεκινήσαμε απομακρύνοντας τα επιφανειακά στρώματα του εδάφους, τα οποια αναφέρθηκαν από τον Federico Halbherr σε όλη την περιοχή μετά την ανασκαφή του Πυθίου, αρχές του 20ου αιώνα.

Από αύριο ή μάλλον από την Δευτέρα θα ξεκινήσει επίσης η επέκταση της ανασκαφικής περιοχής βόρεια. Σε αντίθεση με ό,τι είχαμε προβλέψει, δεν μπορεί να ανοιχτεί ένας μεγάλος ανασκαφικός χώρος, αλλά συνειδητοποιηθεί το συνδυασμό στρωματογραφικών σκαμμάτων και τάφρων για να ελέγξουμε το συνολικό μέγεθος του μνημειώδη κτιρίου και την εσωτερική του ανάπτυξη.

Excavation begins

After a few days of logistics and bureaucracy we eventually started the excavation campaign. Today prof. Zanini and Cioschi joined the team with some days of delay due to Cioschi’s graduation. This year our epoptria is Maria Mavritsaki.

La strada (A. Carabia)

When we were done with the general surface cleaning we focused on the area of the sondage and started removing the topsoil. The entire area of the Byzantine District is covered with a thick layer of soil coming from Federico Halbherr’s excavation of the Pythion temple at the beginning of the 20th century.

We are trying hard to pursue a zero-km excavation: thanks to some old test pits that need to be filled we can focus our energies on actual excavation work, instead of moving soil 50 m away from the digging area.

Starting from either tomorrow or Monday we are starting the planned extension on the northern side. Unlike what we had planned, we will follow a strategy mixing test pits and a trench, to get an idea of the overall extension of the monumental building and of its internal spaces.


Inizia lo scavo

Dopo alcuni giorni di organizzazione logistica e burocratica abbiamo finalmente iniziato la campagna di scavo. Oggi il gruppo è quasi al completo con l’arrivo del prof. Zanini e di Cioschi, neolaureato. Quest’anno siamo affiancati dall’epoptria Maria Mavritsaki.

La strada (A. Carabia)

La strada (A. Carabia)

Finita la pulizia generale dell’intera area di scavo ci siamo concentrati nella
zona del sondaggio di approfondimento e abbiamo iniziato la rimozione dello
strato superficiale di terreno, riportato da Federico Halbherr su tutta l’area
all’inizio del XX secolo in seguito allo scavo del Pythion.

Stiamo cercando di praticare uno scavo “a km 0” approfittando di alcuni sondaggi degli anni scorsi che dovevano essere risarciti. Questo ci permette di concentrare gli sforzi sullo scavo vero e proprio.

Da domani o forse da lunedì inizieremo anche l’ampliamento verso Nord. A differenza di quello che avevamo previsto, non potremo aprire una grande area di scavo ma realizzeremo una combinazione di sondaggi e trincee per verificare l’estensione complessiva e lo sviluppo interno dell’edificio monumentale.