Βυζαντινή Γόρτυνα

Η “Βυζαντινή συνοικία” κοντά στο Πύθιο είναι μια περιοχή της αρχαίας πόλης γεμάτη με σπίτια και εργαστήρια.
Η περιοχή ήταν εγκατεστημένος στο 5 ο μ.Χ. αιώνα και στις δύο πλευρές ενός αστικού δρόμου μεταξύ το Πραιτώριο και ο ναός του Πυθίου, ακόμα ορατά στη μέση του ανασκαμμένου χώρου.